ساختار سلولی

بدن تمام موجودات زنده از سلول تشکیل شده است. بدن بعضی از آنها تک سلولی و  بعضی دیگر پرسلولی می باشد.

نظریه سلولی: یک گیاه شناس به مام ماتیاس شلایدن اعلام کرد که بدن تمام گیاهان از سلول تشکیل شده است؛ سپس آقای تئودورشوان در تکمیل نظریه اعلام کرد که بدن تمام موجودات زنده از سلول تشکیل شده است

پس از مدتی آقای رودولف فیرخو نتیجه گرفت که هر سلول فقط از تولیدمثل سلول های دیگر به وجود می آید ؛ بدین ترتیب نظریه سلولی تکمیل شد.

ساختار سلول:هر سلول از سه بخش اساسی:غشا ، سیتوپلاسم و هسته ساخته شده است.غشا پرده ای نرم است که پیرامون سلول را می پوشاند. فضای درون سلول را ماده ای به نام سیتوپلاسم پر می کند. هسته در میان سیتوپلاسم قرار گرفته و نقش اساسی و اصلی را در زندگی سلول بر عهده دارد.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید